Midsommarhelgen 2024 firade Musik i Ladan 
22-årsjubileum!

2024: lördag 22 juni 16.00 & söndag 23 juni 16.00
Utsålda föreställningar

Ungdom och expressivitet (Linnéa Törnqvist) mot rutin och seriositet (Agnes Auer)  Bild: Jens Runnberg Ungdom och expressivitet (Linnéa Törnqvist) mot rutin och seriositet (Agnes Auer) Bild: Jens Runnberg

Rasande roligt i Skifsladan    Pubilcerade  i Falu-Kuriren 
24 juni 2024


Bredden och sopraner som fick publiken att fnissa är det man tar med sig från årets program i Musik i Ladan. 

Varför spelas inte Mozarts Teaterdirektören oftare? Jamen stycket i en akt är ju hopplöst som teater betraktat. Det finns inget förlopp. Särskilt här i Uppsälje, när långa talade partier och flera roller strukits (ingen saknade finansiären med flera). En opera ska sättas upp och två sångerskor vill uppfattas som ”första sångerska”. Mitt när det bråkas som mest mellan dessa två enas alla i en hyllning till konsten. Slut.

Humorn finns i stor utsträckning i musiken, i finesser som på många sätt går dagens publik förbi – klichéer av stilar som diskuterades ivrigt när Teaterdirektören skrevs 1786. Ska arior mest vara innerliga, beröra publiken emotionellt, eller uppvisningsstycken som snarast förtjusar den?

Här är det postmodernt så det förslår, en föreställning i Uppsälje om det som föregick en föreställning i Uppsälje, händelsevis den första succén – Piga ô tyttgubben 2006. Jeanette Bjurling är sjuk och Arbetsförmedlingen har hittat två kandidater, sopranerna Agnes Auer och Linnéa Törnqvist, som kommer för provsjungning.

Törnqvist är den unga, mer flamboyanta scenpersonligheten, medan Auer gestaltar den mer rutinerade stjärnan. Och det är verkligen sång som ställer höga krav, med invävda avsnitt ur Cosí fan tutte och Trollflöjten, ganska löst knutna till förloppet. Här är det mer i musikens situationskomik sångerskorna får med sig publiken.

Men i enlighet med den bredd och generositet som genom åren vidlåtit Musik i Ladan, och som man prisats för, fanns en nästan lika njutbar första avdelning, med bland annat en sats ur ett Mozartdivertimento, ur en klarinettkvintett av Weber, skrönor av Alf Granberg (och Riedel/Lindgrens Fattig bonddräng) och kanske särskilt Daniel Viklunds Ol’ man river ur Teaterbåten, där han med uthållighet, och nere i källardjupen, visar en basbaryton av god nationell klass.

Jens Runnberg -  jens.runnberg@borlangetidning.se
Länk till artikeln

Musik i Ladan 2024 affisch

Huvudnumret var Wolfgang Amadeus Mozarts komiska opera Teaterdirektör’n. Det är succén från 2014 och 2015 i repris. Operan är konstnärlige ledaren Anders Emilssons lokalt förankrade bearbetning och utvidgning av verket, där bl a ett nummer med två sammanvävda Mozartarior har lagts till, under vilken sopranernas kamp blir rent fysisk. 

Agnes Auer och Linnéa Törnqvist gestaltade de konkurrerande sopranerna och operaprimadonnorna som Arbetsförmedlingen i Vansbro anvisar att söka det lediga jobbet i Skifsladan. Tenor Mathias Zachariassen och baryton Daniel Viklund försöker tappert hjälpa Emilsson att genomföra denna allt mer hätska provsjungning.

I första avdelningen fanns det ett blandat program av folkmusik, kammarmusik och visor.

Agnes Auer sopran
Linnéa Törnqvist sopran
Mathias Zachariassen tenor
Daniel Viklund baryton
Anders Emilsson konstnärlige ledare, klarinett
Alf Granberg trubadur
Musiker ur bl a Kgl Hovkapellet
  
 I pausen sålde mysigt fika på gårdsplanen av Föreningen Uppsälje Framtid.